windwos Defender Firewall z Advance Security

Научете лесните стъпки за блокиране или премахване на интернет връзка за някое конкретно приложение, работещо на Windows 11/10/7, като използвате вградена Windows Defender Firewall with Advanced Security.

Е, има много ситуации, в които трябва да отменим разрешението на някое приложение за достъп до интернет връзката в системата. Ако това е положението, тогава трикът, даден в статията, ще ви помогне да направите това, без да изключвате достъпа до Интернет за целия компютър.

What Windows Firewall?

Това е слой за сигурност или инструмент, предлаган от Microsoft в своята операционна система Windows за подобряване на сигурността. Той помага да се защити системата срещу нежелани връзки от интернет чрез наблюдение на входящия и изходящия мрежов трафик. И въз основа на предварително дефинирани или персонализирани правила, позволява или блокира конкретен трафик.

Why should I block a connection?

Причината зависи от вашите нужди обаче, като цяло, ако имате някаква поверителна информация в софтуера и не искате той да има достъп до интернет или външна мрежа, тогава си струва да изолирате програмата. Поради блокирането на данните не могат да се изпращат данни в Интернет и програмата е сигурно убежище.

Как да блокирам интернет връзката за Windows 10 или 11 програми в защитната стена?

Отворете защитната стена на Windows

Step 1: В полето за търсене въведете – Windows Firewall with Advanced Security. Уверете се, че имате администраторски права за опцията.

Създайте ново правило за изходяща защитна стена

Стъпка 2: След като защитната стена се отвори, изберете Outbound Rules дадено от лявата страна и след това щракнете върху New Rule дадено на десния панел.

Изберете типа правило на защитната стена, което да създадете

Стъпка 3: В отворения прозорец изберете Program като тип, за да създадете ново правило за защитна стена. След това удари NEXT.

Създайте правило за блокиране на програма в защитната стена на Windows

Изберете пълния път на програмата

Стъпка 4: Сега кликнете върху Browse, отидете до системния диск C: и под програмните файлове изберете приложението или .exe (изпълнимия) файл на програмата, за да блокирате интернет връзката за него. Тук избираме Chrome.exe.

Изберете тази програма, която да блокирате в защитната стена

Блокирайте връзката

Стъпка 6: Накрая проверете Block the connection и преминете към следващия прозорец.

Блокиране на инернет връзка за програми

Посочете име на правилото за защитната стена на Windows

Стъпка 6: Тъй като създадохме нова защитна стена, дайте й някакво име, за да можем да я идентифицираме по-късно.

Дайте някакво име на правилото на защитната стена

Задайте мрежово местоположение, където трябва да се прилага правилото

По подразбиране новосъздаденото правило за защитна стена ще се прилага и за трите мрежови местоположения – домейн, частен и публичен. Следователно, можете просто да кликнете върху Next.

Ако всичко е направено, вашата програма вече е успешно изолирана. Той вече не може да се свърже с интернет, докато правилото не бъде изтрито.

Прилагане на правилата за профила на защитната стена

Проверете приложението

Например, тук сме блокирали интернет връзката за браузъра Chrome. И можете да видите, че на дадената екранна снимка, защитната стена успешно е блокирала достъпа си до външния свят.

Правилата на защитната стена блокираха програмата

Изтрийте правилото, за да получите обратна интернет връзка

В случай, че след известно време вече не искате правилото за защитната стена, тогава или го деактивирайте, за да възстановите интернет връзката за приложението, или просто го изтрийте.

За този процес отворете защитната стена на Windows и след това под outbound Rules’ select your created rule; you can recognize its assigned name. After that right-click and select the desired option.

Изтрийте създаденото правило на защитната стена